Project Description

Dự án nuôi cá bằng lồng tròn HDPE đầu tiên tại khu vực Ba Hòn, Kiên Giang. Chủ bè là một chàng trai trẻ đam nuôi thuỷ sản công nghệ cao.
Dự án nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Sở NN&PT NT Tỉnh Kiên Giang.
Với sự áp dụng công nghệ mới, chắc chắn ngành nuôi biển tại Kiên Giang sẽ phát triển rất mạnh trong thời gian tới.