Triển khai lồng tròn HDPE tại Ba Hòn, Kiên Giang

2021-04-22T12:00:33+07:00

Dự án nuôi cá bằng lồng tròn HDPE đầu tiên tại khu vực Ba Hòn, Kiên Giang. Chủ bè là một chàng trai trẻ đam nuôi thuỷ sản công nghệ cao. Dự án nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Sở NN&PT NT Tỉnh Kiên Giang. Với sự áp dụng công nghệ mới, chắc

Go to Top